Privacyverklaring

Cluetail BV (hierna ‘Cluetail’), geregistreerd in Finland bij het Finse Handelsregister in Helsinki onder Business ID FI17473488, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679.

Contactgegevens:

Cluetail BV
Business ID (tevens BTW-nummer): FI17473488
Website: cluetail.com
E-mail: jos.schuurmans@cluetail.com

Persoonlijke gegevens

Cluetail verwerkt persoonsgegevens die wij ontvangen als u onze dienst gebruikt, of die u aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een gebruikersprofiel aan te maken, in schriftelijke correspondentie, via interacties op social media of in telefoongesprekken;
 • Gegevens over uw interacties met onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag op websites van derden (bijvoorbeeld als we deelnemen aan een advertentiecampagne die wordt uitgevoerd via een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Bankrekeninginformatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met onze website en/of diensten hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over webbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hun ouders of voogden toestemming geven voor het gebruik van onze diensten. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jos.schuurmans@cluetail.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens

Cluetail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling te verwerken;
 • Om onze nieuwsbrief, aankondigingen en andere informatie te verzenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze producten of diensten;
 • Om onze producten of diensten aan u te leveren.

Cluetail analyseert uw gedrag op onze website, en mogelijk op websites van derden, om daarmee de website te verbeteren en ons product- en dienstenaanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Cluetail verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die de Belastingdienst verlangt.

Gronden voor onze verwerking van persoonsgegevens

Cluetail verwerkt persoonsgegevens op de volgende AVG-conforme rechtsgronden:

 • Toestemming;
 • Noodzaak voor de uitvoering van een contract/het nemen van precontractuele stappen;
 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Noodzaak voor een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke/een derde, indien dit niet ondergeschikt is aan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cluetail neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die (materiële) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst zoals bijvoorbeeld door een medewerker van Cluetail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cluetail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

In het geval dat Cluetail u heeft gefactureerd, of u heeft Cluetail gefactureerd, kunnen uw bankrekening, rekeninghouder en contactgegevens worden bewaard als onderdeel van onze financiële administratie zolang onze bedrijfsvoering dit vereist of zolang als wettelijk vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cluetail verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Derden, waaronder cloudproviders van oplossingen voor e-mail-, opslag- en marketingautomatisering, kunnen uw gegevens namens ons verwerken. Voorbeelden zijn Google, Dropbox en HubSpot.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cluetail gebruikt functionele en analytische cookies, en we kunnen tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Cluetail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en spelen een belangrijke rol bij het opslaan en ophalen van uw voorkeuren. Deze cookies worden ook gebruikt om het functioneren van de website te optimaliseren.

Daarnaast kunnen we cookies gebruiken die uw surfgedrag kunnen registreren, waardoor we aangepaste of gepersonaliseerde inhoud kunnen presenteren.

Tracking cookies kunnen het surfgedrag van gebruikers tussen verschillende websites delen. Cluetail kan tracking cookies gebruiken voor legitieme communicatie- en marketingdoeleinden.

CATEGORIE VERKLARING
NoodzakelijkNoodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.
VoorkeurenMet voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die het gedrag of het uiterlijk van de website verandert, zoals uw voorkeurstaal.
MarketingMarketingcookies worden gebruikt om bezoekers over websites heen te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over ons gebruik van cookies, terwijl we een knop presenteerden waarmee u akkoord gaat en de cookiemelding kunt verwijderen, evenals een knop die verwijst naar deze privacyverklaring.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze niet langer worden opgeslagen. Verder kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie uit uw browser verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Kijk voor meer informatie over cookies op: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Cluetail. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om een ​​bestand met de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar uzelf of een door u genoemde partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, het intrekken van uw toestemming c.q. bezwaar tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar jos.schuurmans@cluetail.com.

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in dat geval ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, oftewel de balk met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en persoonlijk identificatienummer zwart op de kopie. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Cluetail wil ook uw aandacht vestigen op de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Ombudsman voor gegevensbescherming (Tietosuojavaltuutettu, op https://www.tietosuoja.fi), de Finse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Cluetail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jos.schuurmans@cluetail.com.